SVláda ČR na svém zasedání dne 23. 12. 2020 schválila s účinností od 27. prosince přechod na pátý stupeň systému PES, kterým se mění počet účastníků bohoslužeb pouze na 10 procent kapacity obsazenosti kostela.

V katedrále se může zúčastnit mše svaté pouze 25 osob.

 

OHLÁŠKY DÓMSKÉ FARNOSTI U SV. ŠTĚPÁNA V LITOMĚŘICÍCH

 

24. ledna 2021

Dnes slavíme 3. neděli v liturgickém mezidobí.

Pořad bohoslužeb je v následujícím týdnu beze změn.

 

V pondělí oslavíme Svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola

 

V úterý oslavíme Památku sv. Timoteje a Tita, biskupů

 

Ve čtvrtek oslavíme Památku sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve

 

V sobotu oslavíme Sobotní památku Panny Marie

 

Následující neděle je 4. neděle v mezidobí

Finanční podpora dómské farnosti u sv. Štěpána.

Pán Bůh zaplať za vaše dary. Děkujeme.

 

 

Kontakt

Římskokatolická dómská farnost u sv. Štěpána Dómské náměstí 3
412 01 Litoměřice
+420 732 645 406 farnost.litomerice.dom@dltm.cz