OHLÁŠKY DÓMSKÉ FARNOSTI U SV. ŠTĚPÁNA V LITOMĚŘICÍCH

 

20. června 2021

 

Dnes slavíme 12. neděli v liturgickém mezidobí.

Pořad bohoslužeb je v následujícím týdnu beze změn.

V pondělí oslavíme Památku sv. Aloise Gonzagy, řeholníka

Ve čtvrtek oslavíme Slavnost Narození sv. Jana Křtitele. Nebude večerní mše svatá v kostele Všech svatých, ale bude poutní mše svatá v kapli sv. Jana Křtitele.

V sobotu oslavíme Sobotní památku Panny Marie

 

Následující neděle je 13. neděle v mezidobí

 

V sobotu slaví výročí 40. let kněžství pan probošt Jiří Hladík. Děkovná mše svatá bude v neděli v 10.00 hod. v katedrále sv. Štěpána.

Finanční podpora dómské farnosti u sv. Štěpána.

Pán Bůh zaplať za vaše dary. Děkujeme.

 

 

Kontakt

Římskokatolická dómská farnost u sv. Štěpána Dómské náměstí 3
412 01 Litoměřice
+420 732 645 406 farnost.litomerice.dom@dltm.cz