OHLÁŠKY DÓMSKÉ FARNOSTI U SV. ŠTĚPÁNA V LITOMĚŘICÍCH

 

  2. května 2021

Dnes je 5. neděle velikonoční

Pořad bohoslužeb je v následujícím týdnu beze změn.

V pondělí oslavíme Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů

 

V sobotu oslavíme Památku Panny Marie, prostřednice všech milostí

 

Následující neděle je 6. neděle velikonoční.

 

V měsíci květnu se v kostele Všech svatých, ve všední dny konají po večerní mši svaté májové pobožnosti.

 

 

Od pondělí 26. dubna 2021 se mění opatření ministerstva zdravotnictví. Na bohoslužbách je třeba dodržovat rozestupy 2 metry s výjimkou členů jedné domácnosti, každý účastník musí mít správně nasazený respirátor nebo nanoroušku a při vstupu do kostela je nutná dezinfekce rukou.

 

Finanční podpora dómské farnosti u sv. Štěpána.

Pán Bůh zaplať za vaše dary. Děkujeme.

 

 

Kontakt

Římskokatolická dómská farnost u sv. Štěpána Dómské náměstí 3
412 01 Litoměřice
+420 732 645 406 farnost.litomerice.dom@dltm.cz