OHLÁŠKY DÓMSKÉ FARNOSTI U SV. ŠTĚPÁNA V LITOMĚŘICÍCH

 

24. května 2020

 

Dnes je 7. neděle velikonoční

 

Pořad bohoslužeb je v následujícím týdnu beze změn.

 

V úterý oslavíme Památku sv. Filipa Neri, kněze

 

V sobotu oslavíme Svátek sv. Zdislavy, hlavní patronky naší diecéze

 

 

Následující neděle je Slavnost Seslání Ducha svatého

 

 

 

 

Kontakt

Římskokatolická dómská farnost u sv. Štěpána Dómské náměstí 3
412 01 Litoměřice
+420 732 645 406 farnost.litomerice.dom@dltm.cz