Po vydání nových usnesení vlády ČR ze dne 21.10.t.r., která značně omezují život kohokoliv z nás, vydávám následující pokyny a doporučení pro konkrétní provoz farností naší diecéze.

Bohoslužby: se mohou konat veřejně pouze v „sestavě” jednoho celebranta a jedné osoby. Jde o dočasné, avšak maximální  omezení kontaktů mezi lidmi.

 

OHLÁŠKY DÓMSKÉ FARNOSTI U SV. ŠTĚPÁNA V LITOMĚŘICÍCH

 

25. října 2020

 

Dnes slavíme 30. neděli v liturgickém mezidobí

Pořad bohoslužeb je v následujícím týdnu beze změn.

Ve středu oslavíme Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů

V sobotu oslavíme Sobotní památku Panny Marie

 

Následující neděle je 31. neděli v liturgickém mezidobí.

 

Příští neděli 1.11.2020 budou slouženy mše svaté takto:

V 9 hod. poutní mše sv. v kostele Všech svatých, v 9 hod. též v kostele sv. Jakuba, v 10 hod. v katedrále sv. Štěpána, v 15 hod. v kostele Narození Panny Marie v Libochovanech, v 18 hod. v kostele Všech svatých. Můžete využít i mši svatou s nedělní platností v sobotu v 18 hod. v kostele sv. Vojtěcha.

Po dobu trvání stavu nouze bude každou neděli kostel Všech svatých otevřený od 16.30 hod. Do začátku večerní mše sv. lze individuálně přistoupit k přijetí Eucharistie. Ve všední dny pak od 17.30 hod.

 

Z rozhodnutí vlády ČR z 21.10.2020 je krom jiných nařízení omezen počet účastníků na bohoslužbách na jednoho (+ celebrant a osoby, které pomáhají zajišťovat bohoslužby). Prosím, abychom dodržovali vládní ustanovení disciplinovaně a ohleduplně.

Fotogalerie: Úvodní stránka

Tato fotogalerie je prázdná.

 

 

Kontakt

Římskokatolická dómská farnost u sv. Štěpána Dómské náměstí 3
412 01 Litoměřice
+420 732 645 406 farnost.litomerice.dom@dltm.cz