OHLÁŠKY DÓMSKÉ FARNOST U SV. ŠTĚPÁNA V LITOMĚŘICÍCH

18. srpna 2019

Dnes slavíme 20. neděli v liturgickém mezidobí.

Až do konce prázdnin nebudou v katedrále nedělní nešpory.

Pořad bohoslužeb je v následujícím týdnu beze změn.

V úterý oslavíme Památku sv. Bernarda, opata a učitele církve

Ve středu oslavíme Památku sv. Pia X., papeže

Ve čtvrtek oslavíme Památku Panny Marie Královny

V sobotu oslavíme Svátek sv. Bartoloměje, apoštola

Následující neděle je 21. neděle v mezidobí

Ve středu 21.8.2019 v 19.00 hod. začínají na faře v Mostecké ulici pravidelné zkoušky chrámového sboru. Rádi přivítají nové posily do všech hlasových skupin. Již v září bude sbor zpívat na několika akcích.

 V pátek 30.8.2019 od 16 hod. vás zvu do Severočeské galerie na komentovanou prohlídku zrestaurovaného obrazu "Kristus v Getsemanské zahradě."  Toto ojedinělé dílo dlouhodobě zapůjčila galerii farnost U Všech svatých. Restaurování odhalilo velice krásné detaily obrazu.  Vstup máme volný a také si můžeme prohlédnout celou výstavu.

 

 

 

Kontakt

Římskokatolická dómská farnost u sv. Štěpána Dómské náměstí 3
412 01 Litoměřice
+420 732 645 406 farnost.litomerice.dom@dltm.cz